Kategorie

Wyprzedaż

 • Sprawdź to !
 • + 48 604 631 631
 • Dostawa-24h
 • Dane kontaktowe

  aGa24 S.R.O.
  ul. Nova Tovarni 1940,
  73701 Czeski Cieszyn

  E-mail: info@trampolinowo.pl
  Telefon: +48 604-631-631

  NIP: 5263160689

Pragniemy i dążymy do tego aby cały proces zakupu odbył się w jak najwyższym standardzie i tak, aby klienci nam ufali, dlatego przestrzegamy wszystkich obowiązujących praw klienta.

Kłopot z transportem towaru?

Proszę dokładnie sprawdzić opakowanie doręczonego towaru w obecności kuriera czy nie jest uszkodzone. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, prosimy o spisanie właściwego protokołu z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłoczny kontakt z nami. W wypadku zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzeń po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się od razu z firmą kurierską.

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)  

Adres zwrotu towaru: aGa24 Magazyn UPS, ul. Piekarska 130, 43-300 Bielsko-Biała, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i numerem ZGŁOSZENIA ZWROTU (nadany przez formularz / zgłoszenie )

BRAK NUMERY ZGŁOSZENIA znacznie wydłuży czas rozpatrzenia sprawy

Wypełnij zgłoszenie + wydrukuj i wypełnij oświadczenie i załącz skan do formularza lub wyślij wraz ze zwracanym towarem + NA PACZKĘ NAKLEJ NUMER ZGŁOSZENIA (np. 2015/mm/00000...)

wypełnij zgłoszenie wymiany / zwrotu / reklamcji

oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość     (wersja pdf)

W zgłoszeniu otrzymasz numer RMA który prosimy nakleić na każdą wysyłaną paczkę ze zwrotem.

Formularz elektroniczny pozwoli Ci śledzić proces odstąpienia od umowy / zwrotu on-line.

*WAŻNE !!! Paczkę należy zapakować tak aby obwód nie przekraczał 330 cm (najdłuższy bok + 2x pozostały bok + 2x wysokość) PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEGO WYMIARU SPOWODUJE NALICZENIE OPŁATY NIESTANDARDOWEJ (w takim przypadku zostaną Państwo obciążeni kosztam za złe zapakowanie przesyłki) Jeżeli Twoja paczka przekracza 330 cm obwodu skontaktuj się z nami! 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres:

aGa24, Magazyn DPD
ul. Beskidzka 8
43-502 Czechowice Dziedzice

lub mailowo zeskanowane podpisane oświadczenie o odstąpieniu na adres reklamacje@aga24.eu. Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości przesłania oświadczenia drogą mailową, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa towar.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

aGa24, Magazyn DPD
ul. Beskidzka 8
43-502 Czechowice Dziedzice

Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Po odesłaniu przedmiotu (ów) uprzejmie prosimy o przekazanie Sprzedającemu informacji o numerze listu przewozowego (jeśli dostępny) oraz datę nadania .Informację tę prosimy przekazać mailowo na adres: reklamacje@aga24.eu. Informacja ta pozostaje bez znaczenia dla skuteczności odstąpienia jednak ułatwi nam zarządzanie procesem.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdzili Państwo inną wadę mają Państwo prawo złożyć reklamację korzystając z uprawnień rękojmi lub, jeśli w przypadku danego towaru istnieje odrębna gwarancja, także na podstawie gwarancji.

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Reklamacje można składać w formie formularza elektronicznego lub na piśmie na adres: reklamacje@aga24.eu

 

W wiadomości należy podać następujące informacje:

 • imię, nazwisko, adres,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

Proces zgłoszenia:

- wypełnij zgłoszenie wymiany / zwrotu / reklamcji
- poczekaj na kontakt z naszej strony 

wypełnij zgłoszenie elektroniczne

 w zgłoszeniu otrzymasz numer RMA (np. 2015/mm/00000...) który prosimy nakleić na każdą wysyłaną paczkę z reklamowany produktem.

* formularz elektroniczny pozwoli Ci śledzić proces reklamacji on-line. 

 

Każda reklamacja rozpatrywana jest wg kolejności raportu.  Szacowany czas trwania rozpatrywania reklamacji to 14 dni. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Masz pytania?

DZIAŁ REKLAMACJI: +48 604 631 631 wew. 3
Godziny pracy: Pon – Pt 8:00 – 16:00 godz.

reklamacje@aga24.eu - dział reklamacji